Χαρακτηριστικά του Dentist

Ο χρήστης μπαίνει στην εφαρμογή δίνοντας email και συνθηματικό. Δεν υπάρχει όριο στην δημιουργία χρηστών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές οθόνες με τα δεδομένα που διαχειρίζεται η εφαρμογή.

Σε κάποιες οθόνες, επειδή υπάρχουν πολλά πεδία για συμπλήρωση και συνήθως χρειάζονται μόνο ελάχιστα από αυτά, για να μην μπερδεύεται ο χρήστης ακολουθείται η εξής τεχνική. Τα πεδία εμφανίζονται συνοπτικά πάνω-πάνω σε κάθε οθόνη, σαν κουμπιά. Ο χρήστης πατάει σε όσα θέλει και "ανοίγουν" τα αντίστοιχα πεδία στην φόρμα. Αντίστοιχα, υπάρχει κουμπί για απόκρυψη κάθε πεδίου που δεν χρειάζεται. Με την ίδια λογική, όταν υπάρχουν ήδη δεδομένα για έναν ασθενή, εμφανίζονται μόνο τα πεδία που δεν είναι κενά.

Όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται είναι εντελώς τυχαία.

Λίστα ασθενών

Example image

Στοιχεία ασθενή

Example image

Ιατρικό ιστορικό

Example image

Οδοντιατρικό ιστορικό

Example image

Κλινινή εξέταση

Example image

Οδοντόγραμμα

Example image

Περιοδοντόγραμμα

Example image

Ιστορικό θεραπειών

Example image

Απονεύρωση / Δελτίο ενδοδοντικής θεραπείας

Example image

Απονεύρωση / Ενδοδοντική θεραπεία / Σημειώσεις

Example image

Αρχεία

Example image

Οικονομικά

Example image

Ημερολόγιο

Example image