Τεχνικά στοιχεία

Το Dentist είναι μια web εφαρμογή, φτιαγμένη σε Laravel και Vue. Απαιτείται η εγκατάσταση σε κάποιον server του πελάτη. Αν ο πελάτης δεν διαθέτει κάποιο ξεχωριστό pc για αυτή την χρήση, προτείνεται η εγκατάσταση σε raspberry pi, η οποία είναι μια πολύ φτηνή και αξιόπιστη λύση. Ο χρήστης (ή οι χρήστες) στη συνέχεια μπορεί να μπει στην εφαρμογή από όποιο και όσα pc θέλει ταυτόχρονα.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στον server του πελάτη τοπικά και όχι σε κάποιον απομακρυσμένο δικό μας. Ο πελάτης είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και υπεύθυνος των δεδομένων του.

Γι' αυτόν τον λόγο επιλέχτηκε και η λύση για εγκατάσταση σε τοπικό server και όχι να τρέχει η εφαρμογή από κάποιον server της apps4net, στο internet.

Υπάρχει δυνατότητα να κρατείται αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων και των αρχείων που κρατάει η εφαρμογή, ώστε να γίνει αποκατάσταση αν παρουσιαστεί η οποιαδήποτε καταστροφή.